Spilleregler for Bridge - KortRegler.no

Brukernavn: Passord: Husk meg Glemt passordet? Registrer deg


Karakter:
37 stemmer

Bridge

Bridge er et spill i Whist-familien der man skal melde antall stikk, og så ta stikkene sammen med en makker. Men i meldingsfasen har man mange alternativer, og for å finne ut hvilken melding som er best, bruker man kompliserte systemer for å kommunisere med medspilleren.
10-20 minutt per omgang
Vanskelig spill

Lagt inn av
Skriv utAntall spillere

Bridge er for fire spillere, der to og to er på lag (makkere). De to som er på lag må sitte rett ovenfor hverandre ved bordet.

Antall kort

Dere trenger hele kortstokken unntatt jokere. Alle kortene skal deles ut likt, dvs. at hver spiller skal ha 13 kort.

Kortenes verdi

Ess er høyest og to er lavest.

I forbindelse med meldinger og poengregning har fargene også ulike verdier. Spar er mest verd, så kommer hjerter, ruter og sist kløver.

Meningen med spillet

Å ta flest mulig stikk. Mest poeng får man hvis man på forhånd klarer å melde hvor mange stikk man kan ta.

Slik spiller man

En omgang Bridge er delt inn i to deler. Først er det en meldingsrunde, og deretter spiller man om stikk.

1. Meldingsrunden

Det er meldingsrunden som først og fremst gjør Bridge mer komplisert enn de fleste andre kortspill. Selv om spillereglene i seg selv ikke er så veldig kompliserte, så blir det likevel komplisert ved at det er vanlig å bruke avanserte systemer for hvordan man skal melde. Meldingene brukes da til å kommunisere med medspilleren, og fortelle litt om hvilke kort man har, sånn at man kan finne den best mulige kontrakten. I denne gjennomgangen vil vi kun forklare grunnreglene, og ikke gå inn på slike systemer.

Bridge har fire typer meldinger. Hver gang det er din tur i meldingsrunden, må du melde éi av disse meldingene:
  • Pass
  • En type kontrakt
  • Doble
  • Redoble

Pass

Det er alltid lov å melde pass. Pass betyr i utgangspunktet at du ikke tror du og makker har gode nok kort til å melde høyere enn siste melding. Men det betyr ikke at du er ute av meldingsrunden. Du kan godt melde pass tidlig i meldingsrunden, og så melde noe annet senere.

Alle spillerne skal ha sjansen til å melde minst én gang i meldingsrunden. Deretter stopper meldingsrunden umiddelbart så snart minst tre personer har sagt pass rett etter hverandre.

Om alle fire sier pass, blir det omstokk, og man spiller en ny omgang.

En type kontrakt

Dersom du tror at du og makker kan ta minst halvparten av stikkene, kan du melde en kontrakt. Du melder da et tall, som er hvor mange trekk du tror at du og makker kan ta. Med trekk menes antall stikk mer enn halvparten. For å finne antall stikk legger du til seks. To trekk vil f.eks. tilsvare åtte stikk.

I tillegg til å melde hvor mange trekk man skal ta, må man også melde hva man ønsker som trumf-farge. Eller man kan si grand om man ikke ønsker trumf.

Eksempler på kontrakter kan være:
2 kløver - Man skal ta minst åtte stikk med kløver som trumf
7 spar - Man skal ta minst 13 stikk (dvs. alle) med spar som trumf
3 grand - Man skal ta minst ni stikk uten trumf.

Dersom man melder en kontrakt må man alltid melde høyere enn forrige meldte kontrakt. Den kan enten være høyere i antall trekk, eller den kan være på like mange trekk, men med en mer verdifull trumf-farge. I tillegg er grand mer verd enn trumf.

Lavest mulige kontrakt blir 1 kløver. Nest laveste er 1 ruter, fulgt av 1 hjerter, 1 spar, 1 grand, 2 kløver, 2 ruter osv.

Doble

Dersom det ene laget har meldt en kontrakt, kan en på det andre laget melde doble. Det betyr at laget som har kontrakten får mer poeng hvis de klarer det, men de taper også mer hvis de ikke klarer det. Doblinga annuleres så snart noen har meldt en annen kontrakt. Man kan ikke doble sin egen kontrakt.

Redoble

Dersom motstanderne velger å doble, kan en på laget som har meldt høyest kontrakt velge å redoble. Det øker innsatsen enda mer. Det er kun mulig å redoble dersom motstanderne først har valgt å doble, og man kan kun redoble sin egen kontrakt. Redobling annuleres også så snart noen melder en annen kontrakt.

2. Spill om stikk


Den som har meldt den høyeste kontrakten blir spillefører. Den som sitter til venstre for spillefører begynner, og det spilles så om stikk på vanlig måte, men med ett unntak: Rett etter at det første kortet er spilt ut, skal spilleførers makker legge alle kortene sine ned synlig på bordet. Spilleførers makker kalles for blindemann og vedkommende deltar ikke i spillet resten av omgangen. Det er spillefører som styrer både sine egne og blindemann sine kort. Blindemann sine kort kalles gjerne for bordet. Men ellers spiller man altså med vanlige stikk-regler, og blindemann teller fortsatt som en egen spiller. Det betyr f.eks. at om spillefører tar et stikk med blindemann sine kort, så må første utspill i neste stikk skje fra bordet, og ikke fra spilleførers egne kort.

Annonse:
I likhet med i meldingsrunden, så kan det også brukes systemer under stikkspillinga. Men de er kanskje viktigere i meldingsrunden.

Slutt

Omgangen er ferdig når alle 13 stikk er spilt.

Hele spillet er ferdig når et makkerpar har fått to utganger (se under poeng nedenfor).

Poeng

Også poengsystemet i Bridge er mer komplisert enn det som er vanlig i kortspill. Men det er egentlig ikke verre enn å slå opp de tallene man trenger i riktig tabell.

Regnskapet og utganger

Regnskapet i Bridge er todelt. Det tegnes en vannrett strek, og man kan få poeng både over og under streken. De fleste poengene man får føres over.Når du har minst hundre poeng under streken, skal du sette en ny strek. Denne streken teller som en utgang, og du begynner på nytt å samle opp poeng til en ny utgang under den nye streken.
Faresonen

Et lag som har én utgang sies å være i faresonen, eller bare i sonen. Når et lag er i sonen blir spillet litt mer risikabelt. Man får mer poeng for å klare kontrakter, og taper mer hvis man ikke klarer det.

Kontraktspoeng

Kontraktspoengene er det poengene man får direkte på en meldt og vunnet kontrakt. Disse poengene er de eneste i spillet som skal føres under streken. Alle andre poeng føres over.

Tabell 1 nedenfor viser hvor mange poeng man får per trekk meldt dersom man klarer kontrakten. Merk at denne tabellen kun gir poeng for stikk man har meldt. Tar man fler stikk enn nødvendig, gir det ikke ekstra poeng her.

TrumfUdobletDobletRedoblet
Kløver eller ruter204080
Spar, hjerter og grand3060120
Tillegg for første trekk i grand*+10+20+40
Tabell 1. Kontraktspoeng. Dersom man klarer kontrakten, får man poeng fra denne tabellen etter hvor mange trekk man hadde meldt. Dette er de eneste poengene som skal føres under streken.

*Grand gir i utgangspunktet like mange poeng som hjerter/spar, men man får litt mer for det første trekket. F.eks. vil udoblet tre grand gi 100 poeng. Tre trekk ganger 30 poeng, og et tillegg på 10 for det første.

Overstikk

Dersom man klarer kontrakten - men tar fler stikk enn nødvendig - gir de ekstra stikkene også poeng. Disse ekstra stikkene kalles for overstikk, og poengene man får på dem føres over streken. Tabell 2 nedenfor viser hvor mange poeng man får per overstikk. Det gis ikke noe tillegg for grand i overstikk.

SoneUdobletDobletRedoblet
Utenfor sonenSamme som kontraktspoengene100200
I sonenSamme som kontraktspoengene200400
Tabell 2. Overstikk. Poeng per ekstra stikk man tar mer enn man har meldt

Bonuspoeng

I tillegg til kontraktspoengene, kan man få bonuspoeng for å klare en kontrakt. Poengene kan være forskjellig avhengig av om man er i sonen eller ikke. Tabell 3 viser hvor mange bonuspoeng man får utenfor sonen, mens tabell 4 viser bonuspoeng i sonen. Kun antall meldte trekk teller med når man regner bonuspoeng. Overstikk gir ikke bonuspoeng.

TrekkUdobletDobletRedoblet
1050100
2050100
3050100
4050100
5050100
6500550600
7100010501100
Tabell 3. Bonuspoeng for klart kontrakt utenfor sonen

TrekkUdobletDobletRedoblet
1050100
2050100
3050100
4050100
5050100
6750800850
7150015501600
Tabell 4. Bonuspoeng for klart kontrakt i sonen

Som du ser gir det ekstra mange bonuspoeng å melde og klare seks eller sju trekk. Seks trekk kalles for lilleslem, mens sju trekk (alle stikk) kalles for storeslem.

Understikk

Understikk er det motsatte av overstikk, dvs. at man ikke tok nok antall stikk til å klare kontrakten. Dersom man ikke klarer kontrakten, blir det null poeng, og i tillegg får motstanderlaget poeng etter hvor mange stikk man manglet. Disse straffepoengne føres over streken, og de er høyere dersom laget som hadde kontrakten er i sonen. Tabell 5 og 6 viser hvor mange poeng motstanderne får per stikk som manglet. Understikk kalles også for beter eller beiter.

UnderstikkUdobletDobletRedoblet
Første understikk50100200
Andre og tredje understikk50200400
Øvrige understikk50300600
Tabell 5. Understikk utenfor sonen

UnderstikkUdobletDobletRedoblet
Første understikk100200400
Andre og tredje understikk100300600
Øvrige understikk100300600
Tabell 6. Understikk i sonen

Poeng ved spillslutt

Som nevnt over er et Bridge-spill ferdig når et lag har fått to utganger. Det laget som fikk to utganger får ekstra bonuspoeng ved spillets slutt:
  • 700 poeng hvis de andre ikke har noen utgang
  • 500 poeng hvis de andre har en utgang

Det laget som totalt sett har flest poeng - både over og under streken - vinner. Det trenger altså ikke være sånn at det laget som fikk to utganger er det som vinner.


Annonse:


Et par kjappe spørsmål

Hvor morsomt er dette spillet?

                          
1=Veldig kjedelig, 3=Middels, 5=Veldig morsomt

Hvor komplisert er det?

                

Hvor lang tid tar det å spille én omgang?

                     

Hvor godt er reglene forklart?

                

Er spillet basert på flaks eller dyktighet?

                


Skriv kommentar til "Bridge"

Navn:
Emne:

Melding:   


Vennligst skriv inn de tre første bokstavene i alafabetet i boksen under. (Nødvendig for å stoppe spam. Hvis du logger inn trenger du ikke å gjøre dette for å skrive innlegg.)


  Trykk på send-knappen for å legge til denne meldinga i diskusjonsforumet.Relaterte forumtråder

EmneStartet avSiste innlegg
Bridge Anja
22.04.2011
Marianne
20.02.2022
Marias ervan
24.10.2011
Geiris
21.02.2021
Regler i kortspillet Amerikaner Raymond
04.04.2004
osarntz
14.02.2021
Spille Online RoyalBow
30.01.2012
christian
08.02.2012
Rummy Bridge Nugglis
17.02.2007
Nugglis
17.02.2007

Andre forslag


Whist
4 spillere
Lagspill der man melder enten pass eller grand.
4.8

Spar Trumf
4 spillere
Lagspill der spar alltid er trumf.
4.6

Solo-Whist
4 spillere
Individuelt Whist-spill.
3.5

Amerikaner
3-5 spillere
Spillet for skiftende lag.
4.5

Selbuvist (Bondebridge)
3-5 spillere
Ta nøyaktig så mange stikk som meldt.
4.7

Opdøl Bridge
3-6 spillere
Det gjelder å ta eksakt så mange stikk som meldt.
4.1

Annonse:
(C) Christian Berge
Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe
Personvernerklering Lik oss på Facebook App for Android
KortRegler.no er en del av Spillby.com
KortRegler.no   KortRegler.no
Takk for at du svarer i våre avstemminger. Svaret ditt vil lagres, og kan bli brukt i diverse statistikk og analyser. Legg merke til at dersom du ikke er logget inn, kan andre som bruker samme datamaskin se hva du har svart. Du kan slette svaret ditt ved å trykke "Vet ikke".